国际棋联公布2009年7月中国棋手(含无分棋手)等级分
序号 ID 号 姓 名 称号 0907等级分 局数 出生日期 性别和
活跃状况
1 8601429 Wang, Yue g 2736 10 1987 
2 8601445 Bu, Xiangzhi g 2702 11 1985 
3 8601160 Ni, Hua g 2701 17 1983 
4 8602883 Wang, Hao g 2690 38 1989 
5 8604436 Li, Chao b g 2634 22 1989 
6 8603537 Zhou, Jianchao g 2623 32 1988 
7 8600970 Zhang, Pengxiang g 2616 11 1980 
 8600040 Ye, Jiangchuan g 2612 0 1960 i
8 8601674 Zhou, Weiqi g 2593 33 1986 
 8600511 Peng, Xiaomin g 2588 0 1973 i
9 8602980 Hou, Yifan g 2584 21 1994 w
 8600783 Yin, Hao m 2583 0 1979 i
 8600147 Xie, Jun g 2574 0 1970 wi
10 8602522 Zhao, Jun g 2552 11 1986 
11 8601283 Zhao, Xue g 2544 18 1985 w
12 8602956 Wen, Yang g 2538 11 1988 
13 8600678 Li, Shilong g 2533 42 1977 
14 8603677 Ding, Liren  2530 32  
15 8600660 Yu, Shaoteng g 2529 11 1979 
16 8603693 Xiu, Deshun  2515 40 1989 
17 8603820 Yu, Yangyi  2510 31 1994 
18 8600899 Liang, Chong g 2502 10 1980 
19 8600139 Tong, Yuanming m 2502 0 1972 
20 8600023 Wang, Zili g 2492 0 1968 
21 8602387 Gao, Rui  2491 40 1992 
22 8602727 Ruan, Lufei wg 2486 11 1987 w
24 8600031 Xu, Jun g 2485 11 1962 
23 8600635 Xu, Yuhua g 2485 7 1976 w
 8600430 Wang, Lei wg 2484 0 1975 wi
 8600112 Liu, Wenzhe m 2473 0 1940 i
25 8600350 Qin, Kanying wg 2466 0 1974 w
26 8600066 Liang, Jinrong g 2462 0 1960 
 8600015 Ye, Rongguang g 2461 0 1963 i
27 8603162 Shen, Yang wg 2453 22 1989 w
28 8600490 Li, Wenliang m 2452 0 1967 
29 8603189 Wan, Yunguo  2446 20 1990 
30 8603006 Ju, Wenjun  2443 33 1991 w
31 8602298 Lin, Chen  2442 0 1988 
 8600058 Lin, Weiguo m 2440 0 1970 i
32 8603642 Tan, Zhongyi  2435 22 1991 w
33 8601003 Wang, Rui g 2435 11 1978 
 8600082 Qi, Jingxuan m 2435 0 1947 i
34 8604398 Yang, Kaiqi m 2427 19  
35 8603294 Liu, Qingnan m 2426 0 1992 
36 8602689 Huang, Qian wg 2424 22 1986 w
 8602247 Jiang, Xin  2424 0 1980 i
 3403955 Wang, Shuai m 2424 0 1987 i
 8600953 Xie, Jianjun f 2421 0 1977 i
37 8601682 Zhang, Ziyang m 2420 29 1988 
 8600260 Zhang, Weida f 2420 0 1949 i
38 8600864 Wang, Yaoyao m 2414 0 1973 
39 8600716 Wu, Wenjin g 2412 0 1976 
 8600155 Tan, Chengxuan  2410 0 1963 i
 8601143 Guo, Yu  2407 0  i
 8600406 Wang, Pin wg 2407 0 1974 wi
40 8603928 Lou, Yiping  2406 20 1991 
41 8601020 Wang, Chen  2400 0 1993 
 8600163 Xue, Wei f 2394 0 1964 i
42 8603219 Zhang, Xiaowen wm 2391 33 1989 w
43 8604460 Wang, Li  2390 19 1987 
 8600619 Wang, Wenhao m 2381 0 1972 i
44 8601097 Wang, Yu A. m 2380 22 1982 w
45 8601887 Ji, Dan  2379 11 1984 
 8600090 Li, Zunian m 2378 0 1958 i
46 8601070 Du, Shan f 2378 0 1981 
 8600074 Lin, Ta m 2372 0 1963 i
47 8601208 Hong, Jiarong  2372 0 1986 
48 8602271 Cheng, Xinkai  2371 0 1985 
 8600198 Chen, De f 2361 0 1949 i
49 8600767 Chen, Fan f 2361 0 1971 
 8600627 Xu, Yang f 2359 0 1972 i
50 8600376 Ning, Chunhong wg 2358 0 1968 w
51 8600309 Wu, Xibin m 2353 0 1964 
 8602557 Hu, Xi  2352 0  i
52 8601488 Li, Haoyu  2351 0 1989 
 8602484 Ma, Tianyi  2350 0  i
 8602182 Li, Hong  2349 0 1987 i
53 8600775 Qiao, Liang f 2349 0 1975 
54 8602999 Jia, Haoxiang  2347 20 1990 
55 8602972 Ding, Yixin wf 2343 33 1991 w
 8601461 Li, Qun f 2341 0  i
56 8603715 Yu, Lie  2340 20 1989 
 8600708 Zhu, Chunhui f 2340 0 1975 i
57 8602611 Gu, Xiaobing wg 2339 33 1985 w
58 8601658 Xu, Hanbing  2339 0 1984 
 8601755 Ma, Yu  2336 0 1988 i
 8600686 Xia, Yu f 2330 0 1972 i
 8600210 Zhu, Dinglong  2330 0  i
 8601879 Ji, Yunqi  2327 0  i
 8601453 Kang, Chuanqi f 2327 0 1982 i
 8602140 Wang, Xuan  2326 0 1986 wi
 8602336 Yang, Jie  2325 0 1984 i
 8602115 Pei, Bin  2324 0 1985 i
 8602506 Xu, Kehen  2323 0  i
 8601089 Xu, Yuanyuan wg 2322 0 1981 wi
59 8602832 Shen, Siyuan  2321 9  
 8601968 Li, Chao  2320 0 1988 i
60 8603154 Ma, Qun  2319 0 1991 
 8602212 Yu, Shuo  2318 0 1986 i
61 8602786 Li, Bo  2317 0 1985 
 8602450 Chen, Qi  2315 0  i
 8602107 Zhang, Buozhou  2315 0 1988 i
62 8602670 Li, Hanbin  2313 9 1992 
63 8603847 Zeng, Chongsheng  2313 0 1993 
 8601313 Li, Yujue  2311 0  i
 8602174 Nu, Xi  2309 0 1987 i
 8602301 Song, Bing  2309 0 1982 i
 8601569 Sun, Zhendong  2308 0 1988 i
 8600961 Yuan, Jun f 2306 0 1973 i
64 8603090 Yu, Ruiyuan  2303 0 1991 
 8600228 Li, Shongjian  2300 0 1939 i
 8601151 Wang, Cheng  2300 0 1974 i
 8601577 Yu, Mingyuan  2300 0 1982 i
 8601917 Liu, Qinbin  2299 0 1982 i
 8601895 Lu, Zhaoya  2298 0 1987 i
 8601496 Chi, Fengtong  2297 0 1982 i
65 8603553 Xu, Ruijie  2297 0 1992 
 8600872 Li, Wenjun f 2296 0  i
66 8601666 Wu, Kaiyu  2296 0 1986 
 8603367 Wei, Chenpeng f 2294 0  i
 8600333 Qian, Jifu f 2292 0 1946 i
67 8602778 Mu, Ke  2291 0 1987 
 8602395 Liu, Peng  2289 0 1989 i
 8603030 Qiu, Tong  2289 0 1990 i
 8602514 Zhu, Haiyun  2289 0  i
 8601992 Meng, Xianchichen  2288 0 1988 i
 8602077 Rong, Mengnana  2287 0 1986 i
 8600180 Xu, Hong-Shun  2287 0  i
 8601356 Zhao, Minjun  2287 0  i
 8602204 Liu, Zhe  2286 0 1987 i
68 8604525 Lu, Yijie  2286 0 1993 
69 8602867 Zhang, Jilin wg 2285 33 1986 w
 8600317 Sun, Qinan  2285 0 1962 i
 8600236 Zchang, Donghu  2285 0  i
70 8601321 Luo, Wei f 2285 0 1983 
 8602000 Wang, Ran  2284 0 1980 i
 8602123 Wang, Yi  2284 0 1988 i
 8601550 Li, Qing  2280 0  i
 8601127 Feng, Frank  2275 0  i
 8603235 Zhang, Xuan  2275 0 1986 i
 8600520 Lu, Xiaosha wm 2273 0  wi
 8600252 Ma, Hongding  2271 0 1963 i
 8601976 He, Yuxuan  2269 0 1985 i
 8602808 Sheng, Yan  2268 0  i
 8602220 Zhang, Yuan  2265 0 1987 i
71 8602425 Gong, Qianyun wm 2265 0 1985 w
 8602085 Wu, Wenhui  2264 0 1975 i
 8602190 Chen, Long  2263 0 1988 i
 8602760 Xin, De Shun  2262 0 1989 i
 8602816 Zeng, Bei  2261 0  i
 8604290 Zhao, Nan  2260 0  i
 8600740 Guo, Jun wf 2260 0 1973 wi
 8600287 An, Yangfeng wm 2259 0 1963 wi
 8601909 Mei, Kechen  2258 0 1980 i
 8603243 Sun, Chuyao  2258 0 1989 i
72 8603332 Lu, Shanglei  2258 0 1995 
 8601348 Cai, Lu  2254 0 1978 i
 8602026 Liu, Zongwei  2253 0 1980 i
 8601240 Gao, Zhiqian  2252 0  i
 8601704 Xiao, Yue  2252 0 1987 wi
 8600295 Wang, Bijun  2250 0 1941 i
 8602441 Sun, Meng  2249 0 1980 i
 8600279 Liu, Shilan wg 2249 0 1962 wi
 8600244 Wang, Yuemin  2248 0  i
 8601402 Li, Yuanlu  2245 0  i
 8600937 Mi, Xiaojing  2245 0  i
 8602603 Jun, Zhao  2244 0 1986 i
 8602050 Liu, Chen  2244 0 1989 i
 8601038 Sun, Hui  2244 0 1979 i
 8602735 Lin, Yi  2243 0 1987 i
 8600384 Wang, Jiaquan  2243 0 1949 i
 8601500 Huang Tong  2241 0 1987 i
 8601585 Na, Linna  2241 0 1987 wi
 8602417 Tian, Tian wg 2241 0 1983 wi
 8601941 Xi, Gang  2240 0 1986 i
 8601984 Li, Lu  2240 0 1981 wi
 8602638 Man, Gongshe  2238 0  i
 8602654 Zhu, Dan  2238 0  i
 8602158 Li, Nan  2237 0 1987 wi
73 8602310 Liu, Pei wm 2237 0 1988 w
 8601950 Han, Xu  2233 0 1986 i
 8601593 Liu, Tiangyue  2233 0 1985 i
74 8601267 Ding, Linlin  2233 0 1981 w
75 8603073 Wang, Xiaohui  2231 32 1990 w
 8601933 Luan, Simiao  2231 0 1986 i
 8602824 Tu, Haiqiang  2231 0  i
 8601828 Wang, Shuo  2228 0 1983 i
76 8605394 Han, Chao  2227 8 1995 
77 8601739 Xu, Tong wm 2224 22 1988 w
 8602409 Liu, Xianglin  2223 0 1980 wi
 8600759 Su, Yamin wf 2223 0  wi
 8602093 Wang, Fang  2223 0 1989 wi
 8601747 Liu, Bairu  2222 0 1982 i
 8602620 Yu, Jiangwei  2221 0  i
 8601062 Liu, Chengwan  2220 0  i
 8602875 Qu, Yisheng  2220 0  i
 8602476 Li, Zexi  2219 0  i
78 8602905 Zhou, Guijue  2218 8 1985 w
 8602069 Zhang, Ying  2218 0 1988 wi
 8604282 Wang, Qibiao  2217 0  i
 8601925 Zhao, Dindin  2217 0 1984 wi
 8601852 Du, Shaolong  2216 0 1991 i
 8601364 Gao, Lu  2216 0 1982 i
79 8600562 Liang, Zhihua wm 2216 0 1970 w
80 8603898 Li, Zhenyu  2216 0 1992 
 8603685 Shou, Qin  2213 0 1989 wi
 8601291 Yang, Minjie  2213 0  wi
 8600368 Tang, Hongjun  2210 0  i
 8602131 Lin, Wen  2209 0 1987 wi
 8602751 Wang, Qinq Wei  2208 0 1972 i
 8602921 Ji, Xiang  2207 0 1981 i
 8602166 Li, Xin Ran  2207 0 1985 i
 8601135 Xiong, Junyan  2206 0 1979 wi
81 8603863 Chen, Peng  2206 0  
 8600570 Xiao, Hong  2205 0  wi
 8603200 Xia, Yiyun  2202 0 1987 wi
82 8600988 Kuang, Yinghui wm 2202 0 1979 w
 8600341 Huang, Zhengyuan  2197 0 1962 i
 8600996 Zhou, Min  2195 0  wi
 8602018 Tian, Bohan  2193 0 1988 i
 8600830 Song, Yi  2193 0  wi
 8602239 Qian, Ken  2191 0 1987 i
 8600848 Yang, Ning wf 2191 0 1978 wi
 8602646 Pan, Yonhfei  2188 0  i
 8600422 Wang, Miao wf 2188 0 1969 wi
 8600600 Xie, Bo  2185 0  i
 8602042 Ma, Chao  2183 0 1983 i
 8603227 Zhang, Xiufu  2182 0 1991 i
83 8603197 Wang, Doudou  2182 0 1988 w
 8604495 Chen, Yun  2181 0  i
 3403963 Yu, Ting wm 2178 0 1982 wi
 8601194 Sun, Xiangchi  2177 0 1974 i
 8600414 Zhao, Lan wm 2176 0 1963 wi
 8601305 Ma, Ting  2175 0  wi
 8600392 Wu, Mingqian wg 2175 0 1961 wi
 8601623 Sun, Yinan  2174 0 1989 wi
 8603499 Li, Longqing  2173 0  i
84 8602565 Huang, Ben  2171 0 1988 
 8602433 Yao, Yi  2170 0 1984 i
85 8602859 Wang, Chaoran  2170 0 1988 
 8603456 Feng, Zongjian  2168 0  i
 8603375 Wu, Bin  2168 0  i
 8603340 Sun, Shang  2165 0  i
 8603138 Li, Yingkai  2164 0 1989 i
86 8600805 Chen, Jing wf 2164 0 1973 w
87 8602794 Pan, Qian  2164 0 1980 w
 8601518 Chen, Xiaoxaiao  2162 0 1985 wi
 8600945 Lin, Ye wf 2159 0  wi
88 8603405 Wei, Yi  2158 4 1999 
 8600902 Bai, Min  2158 0  i
 8601801 Sui, Qilun  2158 0 1978 wi
 8602034 Hou, Yue  2157 0 1985 wi
89 8603901 Liu, Guanchu  2157 0  
 8601470 Chen, Jiewen  2155 0  i
 8602255 Gao, Fang  2155 0 1990 i
 8601836 Liang, Shuai  2155 0 1985 i
 8601763 Hu, Yi  2152 0 1987 wi
90 8604070 Wang, Jue  2150 22 1995 w
 8603510 Wu, Xueyao  2149 0  i
 8600910 Wang, Junnan f 2148 0 1976 i
91 8606056 Wu, Xinliang  2148 0 1983 
 8602719 Zhu, Xia  2147 0  i
92 8604096 Xu, Huahua  2145 10 1994 w
 8600554 Li, Junyin  2145 0  wi
 8601631 Jia, Yinong  2142 0 1990 i
 8601607 Wen, Yipeng  2142 0 1988 i
 8602930 Sun, Yongzhong  2140 0 1968 i
 8602948 Yang, Hainan  2138 0 1989 i
 8603430 Wen, Gehua  2137 0 1994 i
93 8600880 Li, Panru  2132 19 1991 w
94 8604150 Sun, Fanghui  2132 10 1993 w
 8601380 Zhang, Zhuoya  2132 0 1984 i
 8601712 Li, Xilu  2132 0 1986 wi
95 8604002 Guo, Qi  2131 10  w
 8604304 Zhou, Yunfeng  2130 0  i
 8600821 Chen, Yilang wf 2126 0  wi
 8601615 Xue, Minyinjie  2124 0 1988 wi
96 8603944 Qu, Yanqiao  2124 0  
 8604843 Xie, Bowen  2122 0  i
 8600538 Du, Fengling  2122 0 1967 wi
 8601542 Huang, Zhiyan  2122 0 1986 wi
 8601690 Wu, Yu  2119 0 1991 i
 8603421 Wu, Zhengran  2118 0 1995 i
97 8600201 Zhai, Mo wf 2118 0 1996 w
 8604860 Zhang, Kai  2117 0  i
 8601720 Wu, Yun  2117 0 1987 wi
 8603057 Tang, Zijian  2114 0 1988 i
 8603111 Zhong, Yan  2113 0 1981 wi
 8603120 Gong, Tairui  2112 0 1992 i
 8603480 Kan, Pengfei  2112 0 1987 i
98 8603812 Yu, Hualing  2112 0  w
 8601810 Yu, Fei  2110 0 1990 i
 8603316 Qiu, Xie  2109 0  i
 8603600 Wang, Yu  2109 0 1994 wi
 8603472 Hu, Zehua  2108 0  i
99 8603910 Zhang, Shengyun  2105 0 1993 
 8600724 Yang, Man  2102 0  wi
100 8604533 Yu, Moqi  2102 0 1992 w
101 8603464 Gong, Shangzhi  2102 0 1994 
 8604355 Zhang, Haosu  2101 0  i
 8605378 Sun, Guo Yun  2100 0 1994 i
 8603260 Liu, Xi  2099 0 1991 i
102 8601119 Zhang, Jing  2097 0 1988 w
 8603669 Chen, Xiang  2096 0  i
103 8603251 An, Zhixiao  2096 0 1989 w
 8601798 He, Bolong  2095 0 1988 i
 8604045 Zheng, Ruorong  2094 0  i
 8600473 He, Tianjian  2093 0 1968 wi
 8600449 Jiang, Chun  2093 0 1964 wi
104 8605262 Wang, Shanshan  2093 0 1984 w
 8603723 Zhang, Jundi  2092 0  i
105 8602549 He, Chuan  2092 0 1999 
106 8603502 Liu, Hongtao  2091